۱۳۹۱/۰۷/۱۵

این آقا همونی نیست که دستور صادر کردن مردها هم لباس اسلامی داشته باشن؟

تصویر حداد قاتل (عادل) در حال خرید در فروشگاههای لندن. این اقا طی نطقی دستور فرمودن که مردهای ما هم باید لباس اسلامی داشته باشن ولی خودشون چند مدت پیش مشغول خرید در فروشگاههای لندن هستن.لابد لباسها رو هم برای خانم و زن آقا مجتبی پسر خامنه ای که از قضا دختر خودش هست میخواد .

این صحنه رو که دیدم به ناگه یاد حافظ علیه الرحمه افتادم که :واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

گوئیا باور نمی دارند روز داوری

کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند

یارب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان

کین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند

ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان

می دهند آبی که دلها را توانگر می کنند

حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد

زمره ی دیگر به عشق از غیب سر بر می کنند

بر در می خانه ی عشق ای ملک تسبیح گوی

کاندر آنجا طینت آدم مخمر می کنند

صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت

قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنن

خاطره ای از جناب محمد نقیب درباره حکومت نظامی زمان مصدق

من در زمان مصدق دانش اموز دبیرستان دارالفنون بودم ..روزی رفته بودم به شاه اباد تا یک کتاب انگلیسی بخرم ..از دور دیدم دم در کلانتری شلوغ است...